Przejdź do zawartości

Usługi Dostawców Zewnętrznych

W zależności od lokalizacji, następujące Usługi DZ są dostępne.

Przedpłacony parking na parkingach na ulicy (w Strefach płatnego parkowania) - tryb godziony
DZ dostarczający tą usługą nie pobiera opłat od użytkowników. Opłata parkingowa jest pobierana w momencie rozpoczęcia parkowania z góry i przekazywana do administratora parkingu.

Przedpłacony parking na parkingach na ulicy (w Strefach płatnego parkowania) - tryb godzinowy z opcją zakończenia lub przedłużenia.
DZ może udostępniać również opcje wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia rozpoczętego wcześniej parkowania. Opcja jest bezpłatna chyba, że stosowana informacja jest prezentowana użytkownikowi w trakcie zatwierdzania opcji stop lub przedłużenia parkowania.

 

Flowbird Polska Sp. Z o.o. jako DZ pobiera w niektórych miastach opłatę serwisową z tego tytułu. Opłata ta pokrywa koszty transakcji i zapewnia niewielką marże służącą rozwojowi usług ta gdzie prowizja od miasta lub operatora strefy jest za niska.  Wysokość opłaty jest prezentowana przed potwierdzeniem płatności i pobraniem opłaty z karty płatniczej lub e-portfela. Można ją również sprawdzić tutaj.

Przedpłacony parking typu start stop
Jeśli DZ udostępnia tą usługę: Płatność jest pobierana w momencie rozpoczęcia parkowania za maksymalny dozwolony czas z góry. Użytkownik może zakończyć parkowanie w dowolnym momencie (w zależności od lokalizacji mimimalna opłata i tak zostanie pobrana). Jeśli Użytkownik nie dokona zatrzymania parkowania, Flowbird Mobile lub DZ może zdecydować o automatycznym zakończeniu parkowania np. na koniec okresu płatnego lub po osiągnieciu kwoty maksymalnej.

Flowbird Polska Sp. Z o.o. jako DZ pobiera w niektórych miastach opłatę serwisową z tego tytułu. Opłata ta pokrywa koszty transakcji i zapewnia niewielką marże służącą rozwojowi usług ta gdzie prowizja od miasta lub operatora strefy jest za niska.  Wysokość opłaty jest prezentowana przed potwierdzeniem płatności i pobraniem opłaty z karty płatniczej lub e-portfela. Można ją również sprawdzić tutaj.

Usługa ParkAlert
ParkAlert to urządzenie, które powiadamia użytkownika o trwającej sesji parkingowej. Użytkownik może zakończyć za pomocą urządzenia sesje parkingową naciskająć odpowiedni przycisk. Usługą jest płatna wg cennika DZ.

Flowbird Polska Sp. Z.o.o. jako DZ nie świadczy usługi na terenie Polski.

Parking na ulicy typu start stiop  Post-paid (rozliczenie miesięczne)
DZ może świadczyć usługę Parkingu na ulicy w modelu Post-Paid tj. agregacji opłat w trybie miesięcznym i naliczenia jednej sumarycznej opłaty.   W zależności od przepisów lokalnych oraz decyzji DZ usługą ta może być płatna w zależności od wybranego przez użytkownika planu taryfowego.

Flowbird Polska Sp. Z o.o.  jako DZ świadczy tą usługę jedynie dla klientów firmowych.

Parking start/stop w garażach lub parkingach naziemny za pomocą karty P+
W przypadku tej usługi DZ umożliwiający korzystanie z tej funkcji: przed wjazdem na miejsce postojowe na parkingu naziemnym lub garażu można użyć karty P+, aby wjechać na wyznaczony parking. Czas wjazdu jest rejestrowany. Przy wyjeździe Można użyć karty P+ do otwarcia szlabanu, długość pobytu i koszt parkowania są obliczane automatycznie.

Flowbird Polska Sp. Z o.o. jako dostawca DZ nie świadczy tej usługi na terenie Polski.

Parking start/stop w garażach lub parkingach naziemny za pomocą aplikacji
W przypadku tej usługi DZ umożliwiający korzystanie z tej funkcji: przed wjazdem na parking, za pośrednictwem aplikacji składane jest żądanie dostępu i otwarcia szlabanu lub drzwi dla pieszych. Czas wjazdu jest rejestrowany. Przy wyjeździe użytkownik musi zatrzymać transakcję parkingową i otworzyć szlaban poprzez aplikację. Następnie może opuścić daną lokalizację. Płatność odbywa się za pomocą faktury na koniec miesiąca lub w modelu przedpłaconym w zależności od DZ .

Flowbird Polska Sp. Z o.o. jako DZ pobiera na niektórych parkinach opłatę serwisową z tego tytułu. Opłata ta pokrywa koszty transakcji i zapewnia niewielką marże służącą rozwojowi usług ta gdzie prowizja od miasta lub operatora strefy jest za niska.  Wysokość opłaty jest prezentowana przed potwierdzeniem płatności i pobraniem opłaty z karty płatniczej lub e-portfela. Można ją również sprawdzić tutaj.

Parking start/stop w garażach lub parkingach naziemny z opcją rozpoznania tablicy rejestracyjnej (LPR)

W przypadku tej usługi DZ umożliwiający korzystanie z tej funkcji: identyfikuje tablicę rejestracyjną pojazdu objętego opcją przy wjeździe i przy wyjeździe z parkingu. Cena jest obliczana przy wyjeździe na podstawie czasu trwania pobytu.

Flowbird Polska Sp. Z o.o. jako DZ nie świadczy tej usługi na terenie Polski

Skip to content