Przejdź do zawartości

Usługi Flowbird Mobile Hub

Usługi Flowbird Mobile Hub to usługi dodatkowego działające w niektórych krajach UE. Do usług tych można zaliczyć

Przypomnienia SMSUsługa informowania za pomocą wiadomości SMS, że masz transakcję parkingową w toku lub, że Twoja transakcja wkrótce wygaśnie.
Opłata transakcyjnaZapewnia Flowbird zwrot kosztów transakcji instrumentami płatniczymi tam gdzie wynagrodzenie od administratora parkingu jest bardzo niskie.

Opłata wynosi:

Szczecin: 0,20 PLN od biletu

Kraków: 0,24 PLN od biletu

FlexEnable to access to TPP Services & Products for parking in Your country of residence in EU. A variable fee is charged for each transaction in Your country of residence - Ideal for low value transaction Additional fees apply for parking booking.
BasicUmożliwia dostęp do Usług i Produktów DZ w zakresie parkowania w Twoim kraju zamieszkania w UE. Cechuje się pobieraniem opłaty zmiennej od każdej transakcji parkingowej- Idealne rozwiązanie dla transakcji o niskiej wartości. Nie zawiera opłat  dodatkowych obowiązujących przy rezerwacji parkingu. Usługa działa min w Holandii.
UnlimitedUmożliwia dostęp do Usług i Produktów TPP w zakresie parkowania w kraju zamieszkania na terenie Unii Europejskiej za opłatą abonamentową, pobieraną co tydzień lub co miesiąc, umożliwiającą dokonywanie nieograniczonej liczby transakcji. W opłacie abonamentowej nie uwzględniono opłat za rezerwacje parkingu.  Usługa działa min w Holandii.