Przejdź do zawartości

Regulamin zakupu biletów na Platformie Yellowbrick International

01 marca 2023

 

Szczegółowe zasady korzystania z aplikacji Flowbird określa Regulamin platformy Yellowbrick International dostępny na stronie https://flowbird.pl/legal/regulamin/.

1.   Rejestracja

 1. Celem zakupu biletu użytkownik musi uprzednio zarejestrować się na Platformie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować się przed wejściem do pojazdu.
 3. Aby dokonać rejestracji użytkownik powinien wybrać jedną z opcji:
  • Pobrać aplikację flowbird ze sklepu Google lub Apple i dokonać rejestracji za jej pomocą
  • Przejść na stronę: http://my.flownbirdapp.com i dokonać rejestracji za jej pomocą.
 4. Rejestracja wymaga podania następujących danych:
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 5. Dane, o których mowa w punkcie 3 mogą zostać pobrane za pomocą logowania przez serwisy Facebook, Google, Apple.
 6. Podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe chyba, że przepisy szczególne przewoźnika stanowią inaczej.

2.   Ustawienie metody płatności

 1. W celu dokonania zakupu użytkownik musi dodać metodę płatności.
 2. Dodanie metody płatności może wymagać autoryzacji niewielkiej kwoty, w celu weryfikacji płatnika. Kwota jaka zostanie pobrana przy autoryzacji zostanie użytkownikowi zwrócona zgodnie z terminami uznania w panku płatnika.
 3. Ustawienie metody płatności powinno nastąpić przed wejściem do pojazdu.

3.   Zakup biletu

 1. Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do aplikacji Flowbird na swoim Wybierając w menu „Kom. Miejska”, może dokonać zapłaty za przejazd komunikacją miejską w miastach, które aktualnie współpracują z Flowbird. Lista miast współpracujących z Flowbird jest aktualizowana każdorazowo po wejściu do aplikacji.
 2. Zakupu biletu i jego skasowania w telefonie należy dokonać niezwłocznie po wejściu do pojazdu komunikacji miejskiej lub przekroczeniu strefy biletowej metra.
 3. Niektóre bilety są automatycznie skasowane w momencie zakupu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to organizator transportu określa czy biletu jest skasowany automatycznie czy też możliwy do skasowania później.

4.   Kontrola

 1. Podczas kontroli biletów użytkownik zobowiązany jest do prezentacji kodu dwuwymiarowego (tzw. QR kod ) wizualizującego zakupiony bilet. Dodatkowe osoba dokonująca kontroli w imieniu przewoźnika może prosić a Użytkownik jest zobowiązany tą prośbę zrealizować, o prezentacja danych szczegółowych biletu takich jak data zakupu, czas ważności. Operacja ta może wymagać przesunięcia zaprezentowanego Użytkownikowi ekranu.

5.   Reklamacja

 1. Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu biletu telefonicznego, powinien zgłosić reklamację za pomocą strony flowbird.pl lub przez adres email: support@flowbird.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

6.   Honorowanie biletu telefonicznego

Zasady honorowania biletu telefonicznego w rożnych środkach komunikacji zbiorowej w ramach danego miasta są określone przez organizatorów transportu i są opisane w regulaminie przewozu, który jest umieszczony w pojeździe komunikacji zbiorowej.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Skip to content