Przejdź do zawartości

Polityka prywatności Yellowbrick International BV

Wersja z dnia 01.03.2024

Wprowadzenie

Ochrona prywatności naszych użytkowników ma dla nas szczególne znaczenie.

Niniejsza informacja o polityce prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które przetwarzamy. Została ona stworzona, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy masz dostęp do Usług i Platformy.

Yellowbrick International B.V., Joop Geesinkweg 203b, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht, Holandia jjest administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z dostępem do Platformy i Usług Yellowbrick International BV, podczas gdy Lokalne Centra Usług i Dostawcy Zewnętrzni są administratorami danych osobowych gromadzonych w związku z dostępem i korzystaniem z Usług  i Produktów Dostawców Zewnętrznych. W związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas posiadania dostępu do Usług i Produktów DZ lub korzystania z nich, zastosowanie mają odpowiednie oświadczenia DZ o ochronie prywatności.

Niektóre strony internetowe Platformy zawierają odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Zewnętrzne witryny osób trzecich podlegają własnym oświadczeniom o ochronie prywatności, a Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności za ich działania, w tym między innymi za ich praktyki informacyjne. . Użytkownik powinien zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn stron trzecich przed przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych.

Należy pamiętać, że wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, mają znaczenie określone w Regulaminie

Działalność Yellowbrick International BV podlega przepisom obowiązującym w lokalizacjach, w których prowadzi ona działalność. Oznacza to, że Yellowbrick International BV angażuje się w praktyki opisane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności w danym kraju lub regionie tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo obowiązujące w tych lokalizacjach.

Informacje na temat naszych praktyk w poszczególnych krajach lub regionach można uzyskać pod adresem dpo@flowbird.group.

1. Definicje

1.1 Ty lub Użytkownik: oznacza osobę fizyczną korzystającą z Platformy dla własnych potrzeb prywatnych lub biznesowych.

1.2 Platforma: oznacza kompletne rozwiązanie technologiczne dostarczone przez Yellowbrick International BV, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do Usług.

1.3 Lokalne Centrum Usługowe: oznacza lokalny podmiot, przez który Platforma jest lokalnie udostępniana, promowana, komercjalizowana i obsługiwana. Listę Lokalnych Centrów Usługowych można znaleźć tutaj

1.4 Dostawca Zewnętrzny: oznacza dostawców zewnętrznych, w tym Lokalne Centrum Usługowe, z którymi Yellowbrick International BV współpracuje w celu umożliwienia Użytkownikowi żądania Usług Dostawcy Zewnętrznego za pośrednictwem Platformy.

1.5 Usługi: oznaczają usługi świadczone za pośrednictwem Platformy, w tym usługi biznesowe.

2. Zakres niniejszej informacji o polityce prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób Yellowbrick International BV gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe podczas uzyskiwania dostępu do Platformy i wszystkich Usług oferowanych przez Yellowbrick International BV i/lub komercjalizowanych przez Lokalne Centrum Usług. Usługi świadczone przez strony trzecie są bezpośrednio zarządzane przez te strony trzecie. W związku z tym obowiązują ich informacje o ochronie prywatności dotyczące danych osobowych i informacji Użytkownika.

Niniejsza informacja ma zastosowanie do wszystkich użytkowników Platformy  na całym świecie, o ile nie są objęci odrębną informacją o polityce prywatności.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności nie ma zastosowania do:

 • przetwarzania danych przez inne firmy i organizacje, które reklamują lub wyświetlają Usługi;
 • Usług stron trzecich lub jakichkolwiek usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, w tym witryn internetowych, które mogą zawierać, odnosić się i/lub wyświetlać Usługi Yellowbrick International BV i/lub Platformę.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika

3.1 Jakie dane są gromadzone

Yellowbrick International BV gromadzi dane osobowe:

 • przekazane Yellowbrick International BV przez Użytkowników, np. podczas tworzenia konta,
 • utworzone podczas korzystania z Usług,
 • takie jak lokalizacja, korzystanie z Platformy i dane urządzenia,
 • podczas interakcji wsparcia między Użytkownikiem a Lokalnym Centrum Usługowym,
 • z innych źródeł, takich jak inni Użytkownicy lub właściciele kont, partnerzy biznesowi (np. firmy motoryzacyjne, pracodawca Użytkownika w przypadku subskrypcji Usług biznesowych), sprzedawcy, Dostawcy zewnętrzni (np. publiczni i prywatni operatorzy parkingów, sieci tranzytowej, punktów ładowania i usług mobilności) oraz organy rządowe.

Następujące dane osobowe są gromadzone przez lub w imieniu Yellowbrick International BV i/lub Lokalnego Centrum Usługowe:

 

3.1.1 Dane udostępniania przez Użytkownika na rzecz Yellowbrick International BV

Dane te obejmują:

 • Profil Użytkownika
Yellowbrick International BV gromadzi dane osobowe, gdy Użytkownicy tworzą lub aktualizują swoje konta. Może to obejmować imię i nazwisko, tytuł, adres e-mail, numer telefonu, nazwę logowania i hasło, adres, zdjęcie profilowe, informacje dotyczące płatności lub bankowości (w tym powiązane informacje dotyczące weryfikacji płatności), tablicę rejestracyjną i inne rządowe dokumenty identyfikacyjne (które mogą wskazywać numery dokumentów, a także datę urodzenia, płeć i zdjęcie). Obejmuje to również informacje o pojeździe, ustawienia użytkownika i dowody sprawności w celu zastosowania odpowiedniej taryfy.
W niektórych lokalizacjach użytkownik może korzystać z usługi "Tryb gościa" bez tworzenia konta. Gromadzimy jednak niektóre dane osobowe użytkownika w celu przetwarzania jego transakcji, takie jak, w zależności od przypadku, numer rejestracyjny pojazdu, lokalizacja i informacje o transakcji (np. godzina rozpoczęcia i zakończenia) oraz, jeśli użytkownik zażąda otrzymania potwierdzenia transakcji, jego adres e-mail.
 • Identyfikacja konta w mediach społecznościowych:

Jeśli użytkownik zarejestruje się przy użyciu jednej z wtyczek mediów społecznościowych (np. AppleID, GoogleID lub FacebookID), udziela Yellowbrick International BV pozwolenia na korzystanie z klucza publicznego i danych osobowych wspomnianych usług w celu uwierzytelnienia użytkownika i/lub uzyskania dostępu do Platformy i powiązanych Usług zgodnie z powyższym.

 • Flowbird dla Firm:

Dane firmy, dane prezesa i administratora konta, takie jak imię i nazwisko, dokumenty tożsamości, rządowe dokumenty identyfikacyjne (które mogą wskazywać numery dokumentów, a także datę urodzenia, płeć i zdjęcie), imię i nazwisko pracownika, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa logowania i hasło, adres, profil, zdjęcie, informacje o płatnościach lub bankowości firmy, tablice rejestracyjne floty samochodowej.

 • Treści Użytkownika

Zgodnie z Regulaminem, Yellowbrick International BV gromadzi dane przekazywane przez Użytkowników w ramach Platformy i/lub gdy kontaktują się oni z Yellowbrick International BV i/lub Lokalnym Centrum Usługowym w celu dostarczenia ocen, informacji zwrotnych. Może to obejmować opinie, zdjęcia lub inne nagrania zebrane przez Użytkowników, w tym nagrania audio lub wideo przesłane przez Użytkowników w związku z obsługą klienta. Obejmuje to również metadane związane z metodami używanymi do komunikowania się z Yellowbrick International BV i/lub Lokalnym Centrum Usługowym.

Bez tych danych osobowych nie jest możliwe zweryfikowanie, kim jesteś i czy powinieneś mieć dostęp do danego konta. Bez nich Yellowbrick International BV nie będzie w stanie zapewnić Użytkownikowi dostępu do Platformy i powiązanych Usług. W związku z tym przetwarzanie to opiera się na umowie zawartej przez użytkownika z Yellowbrick International BV lub, w zależności od przypadku, z Lokalnym Centrum Usługowym, gdy użytkownik akceptuje Warunki Yellowbrick International BV.

3.1.2 Dane tworzone i gromadzone podczas korzystania przez Użytkownika z Platformy i/lub Usług

Podczas korzystania z Platformy mogą być gromadzone i przetwarzane dane osobowe, takie jak lokalizacja użytkownika, szczegóły transakcji, informacje związane z urządzeniem użytkownika lub przeglądarką.

 • Dane lokalizacyjne

Yellowbrick International BV gromadzi dane dotyczące konkretnej lub przybliżonej lokalizacji Użytkownika, aby zapewnić Użytkownikom dostęp do Usług dostępnych w ich lokalizacji lub zdefiniować odpowiednią podróż w celu uzyskania Usług (np. dotarcie do tańszej strefy parkowania lub parkingu, miejsca ładowania eV lub znalezienie drogi powrotnej do samochodu).

Yellowbrick International BV gromadzi dane o lokalizacji dzięki urządzeniu użytkownika, jeśli użytkownik zezwolił na to w ustawieniach urządzenia. Użytkownik może zdecydować, że nie chce, aby jego urządzenie podawało dane o lokalizacji podczas korzystania z Platformy. Może to jednak wpłynąć na doświadczenie użytkownika i funkcje Platformy. Na przykład, użytkownik może być zmuszony do ręcznego wprowadzenia lub wyszukania swojej lokalizacji w celu uzyskania dostępu do Usług dostępnych w określonej lokalizacji.

W obu przypadkach dane o lokalizacji użytkownika mogą być jednak udostępniane stronom trzecim:

 • w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia żądanej usługi, np. ładowania eV w ramach stosowania lokalnego prawa i regulacji,
 • w celu umożliwienia egzekwowania obowiązujących przepisów, np. kontroli parkowania na ulicy przez uprawniony organ egzekucyjny

 

 • Szczegółowe informacje o transakcjach

W tym celu tworzone, gromadzone i przetwarzane są wszystkie informacje i potencjalne dane osobowe umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług Dostawców Zewnętrznych, takie jak data i godzina, numer rejestracyjny, obszar geograficzny, adres. Te dane osobowe mogą, jeśli jest to wymagane do uzyskania dostępu do zamówionych Usług, zostać udostępnione Dostawcy Zewnętrznemu. Dane te mogą obejmować wybraną przez Użytkownika metodę płatności oraz informacje związane z przetwarzaniem płatności.

 • Informacje o użytkowaniu Platformy

Yellowbrick International BV gromadzi dane dotyczące aktywności Użytkownika na Platformie w celu poprawy doświadczenia Użytkownika i zaproponowania mu najbardziej odpowiednich ofert, rabatów i usług. Yellowbrick International BV może przetwarzać dane osobowe, takie jak czas, częstotliwość i czas trwania działań Użytkownika, używane przez niego funkcje i sposób ich używania, adresy lub raporty o awariach.

 • Informacje o urządzeniu i Interfejsach dostępu

Yellowbrick International BV gromadzi dane związane z urządzeniem i interfejsami dostępu używanymi przez użytkownika, takie jak unikatowe identyfikatory związane z urządzeniem, przeglądarką, połączeniem, siecią, atrybutem urządzenia, sygnałami, ustawieniami i operacjami, adresem IP. Yellowbrick International BV może udostępniać wyżej wymienione dane dostawcom zewnętrznym, jeśli jest to wymagane do uzyskania dostępu do Usług.

Dane z plików cookie przechowywanych na urządzeniu użytkownika i/lub interfejsach dostępu, w tym identyfikatory plików cookie i ustawienia, mogą być również gromadzone i przetwarzane przez Yellowbrick International BV . Polityka plików cookie

3.2 Komu udostępniamy dane osobowe?

Zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane stronom trzecim, takim jak Dostawca zewnętrzny, Lokalne centrum obsługi, organy publiczne, dostawcy i podwykonawcy (np. hosting, obsługa klienta, marketing online), pracodawca Użytkownika i inni partnerzy. To, komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika, zależy od Usług i konkretnej lokalizacji.

3.3. Jak Yellowbrick International BV przetwarza dane osobowe?

W celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Yellowbrick International BV i udostępniane Dostawcy zewnętrznemu i/lub Lokalnemu centrum Usług i/lub odpowiedniemu dostawcy usług płatniczych oraz, w zależności od przypadku, Pracodawcy Użytkownika w zakresie Usług biznesowych. Użytkownik powinien zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności powiązanego Dostawcy Zewnętrznego.

3.3.1 W celu zapewniana obsługi klienta

Zebrane dane osobowe (które mogą obejmować nagrania rozmów, konwersacje w mediach społecznościowych) mogą być przetwarzane przez Yellowbrick International BV i/lub Lokalne Centrum Usług i udostępniane Dostawcy Zewnętrznemu i/lub Lokalnemu Centrum Usługowemu w celu zapewnienia obsługi klienta, w tym w celu zbadania i rozwiązania obaw Użytkownika oraz monitorowania i ulepszania naszych odpowiedzi i procesów obsługi klienta.

3.3.2 W celu utrzymania, doskonalenia i rozwoju Produktów i Usług

Yellowbrick International BV może wykorzystywać dane osobowe do testowania, badań, analiz, utrzymania usług, rozwoju produktów i usług oraz uczenia maszynowego w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Pomaga nam to uczynić nasze usługi wygodniejszymi i łatwiejszymi w użyciu, zwiększyć bezpieczeństwo naszych usług oraz opracować nowe usługi i funkcje.

3.3.3 W celu komunikacji z Użytkownikiem (Tobą)

Yellowbrick International BV może wykorzystywać dane osobowe do generowania i dostarczania Użytkownikom powtierdzeń, informacji handlowych i marketingowych związanych z Yellowbrick International BV i/lub Dostawcą Zewnętrznym, informowania Użytkowników o zmianach w Warunkach, Usługach lub politykach lub wysyłania innych komunikatów, które nie mają na celu marketingu usług Yellowbrick International BV lub Dostawcy Zewnętrznego.
Ponadto, gdy użytkownik wysyła do nas wiadomość e-mail lub czatuje z nami online lub za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. WhatsApp), rejestrujemy jego wiadomości. Jeśli użytkownik zadzwoni do nas, nasz dział obsługi klienta zarejestruje jego pytania lub skargi w naszej bazie danych. Możemy również nagrywać rozmowy telefoniczne w celach szkoleniowych lub w celu zapobiegania oszustwom lub ich zwalczania.

3.3.4 Z powodów prawnych lub regulacyjnych

Yellowbrick International BV może udostępniać dane osobowe stronom trzecim, w tym organom publicznym, w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, postępowań prawnych, dochodzeń, egzekwowania transakcji lub egzekwowalnych żądań rządowych lub wszelkich skarg lub zarządzania roszczeniami, a nawet wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób zajmowania się oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi.

3.4 Gdzie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika są przechowywane i przetwarzane w Unii Europejskiej. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane głównie przez naszych pracowników w Holandii i Francji.

4. Przechowywanie danych osobowych

O ile Użytkownik nie zdecyduje inaczej i nie powiadomi o tym Yellowbrick International BV, Yellowbrick International BV przechowuje dane osobowe Użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych powyżej. Oznacza to, że Yellowbrick International BV przechowuje różne kategorie danych przez różne okresy w zależności od rodzaju danych, kategorii Użytkownika, którego dane dotyczą, oraz celów, dla których zebraliśmy dane.

Użytkownicy mogą zażądać usunięcia swojego konta w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta.
Po złożeniu wniosku o usunięcie konta firma Yellowbrick International BV anonimizuje konto i dane użytkownika, chyba że muszą one zostać zachowane ze względu na wymogi prawne lub regulacyjne, do celów bezpieczeństwa, ochrony i zapobiegania oszustwom lub z powodu kwestii związanej z kontem użytkownika, takiej jak niespłacony kredyt lub nierozstrzygnięte roszczenie lub spór. Ponadto Yellowbrick International BV automatycznie dezaktywuje konta użytkowników, które nie są używane przez 12 miesięcy z rzędu i po dwóch wcześniejszych powiadomieniach umożliwiających użytkownikowi zachowanie aktywnego konta. Anonimizacja oznacza, że dane użytkownika są nierozpoznawalne dla ludzi i komputerów.

5. Kontrola prywatności przez Użytkownika

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane do uzyskania dostępu do Platformy, Użytkownik ma opcje dotyczące danych gromadzonych przez Yellowbrick International BV i sposobu ich wykorzystania na koncie Użytkownika.

Upewnij się, że kontrolujesz, komu udostępniasz dane za pośrednictwem swojego konta.

6. Yellowbrick International BV może dokonywać aktualizacji polityki prywatności

Yellowbrick International BV może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Użytkowników z wyprzedzeniem o zmianach za pośrednictwem Platformy lub innych środków, takich jak poczta e-mail. Yellowbrick International BV zachęca Użytkowników do okresowego zapoznawania się z niniejszą informacją w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności.

Korzystanie z Platformy i Usług po aktualizacji stanowi zgodę na zaktualizowane powiadomienie w zakresie dozwolonym przez prawo.

6.1 Dostęp do danych

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, w tym danych profilu i transakcji lub historii zamówień poprzez Interfejsy dostępu i Konta.

6.2 Otrzymanie danych

Użytkownicy mogą zażądać kopii swoich danych osobowych pod adresem dpo@flowbird.group.

6.3 Zmiana lub aktualizacja danych

Użytkownicy mogą edytować, aktualizować i poprawiać zawartość konta, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, metodę płatności, numer rejestracyjny bezpośrednio za pośrednictwem swojego konta.

6.4 Usunięcie danych

Użytkownicy mogą zażądać usunięcia swojego konta w dowolnym momencie za pośrednictwem Platformy i ustawień konta.

6.5 Sprzeciwy, ograniczenia i skargi

Użytkownik może zażądać, aby firma Yellowbrick International BV zaprzestała wykorzystywania wszystkich lub niektórych jego danych osobowych lub aby firma Yellowbrick International BV ograniczyła wykorzystywanie jego danych. Obejmuje to sprzeciw wobec wykorzystywania przez Yellowbrick International BV danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy Yellowbrick International BV. Yellowbrick International BV może kontynuować przetwarzanie danych po takim sprzeciwie lub żądaniu w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo.

Skip to content